Cores

COMPETENTIEPLATFORM VOOR CONSERVERING EN RESTAURATIE VAN BOEKEN EN ARCHIEF

Wat is CORES?


CORES, het Competentieplatform voor Conservering en Restauratie van Boeken en Archief is een gezamenlijk initiatief van het Rijksarchief en het Stadsarchief Brugge, de archiefdiensten van Bisdom Brugge en Seminarie Brugge, het OCMW-archief, Erfgoedcel Brugge en Openbare Bibliotheek Brugge en Syntra West. In deze opleidingen worden activiteiten rond restauratie en conservering van boeken en archief, onderzoek, opleiding en dienstverlening mede met de expertise van deze partners gebundeld ten gunste van de erfgoedsector.


CORES heeft hiervoor een duidelijke missie:

 • Communicatie en netwerking bevorderen ten gunste van de sector
 • Opleiding stimuleren en tewerkstelling bevorderen binnen de sector
 • Een vlotte eerstelijnszorg waarborgen voor archiefstukken en boeken

Historiek


Heel wat stukken die deel uitmaken van onze rijke archieven en bibliotheken zijn bedreigd. Digitalisering is een deel van de oplossing, maar evenzeer dienen er maatregelen genomen te worden qua conservering en restauratie. Elk afzonderlijk hebben de Brugse erfgoedinstellingen hiervoor niet de nodige middelen: noch personeel, noch infrastructuur. Samenwerking lag daarom voor de hand. De draad werd terug opgenomen naar aanleiding van Open Monumentendag 2005, waar algemeen rijksarchivaris Karel Velle de idee lanceerde om effectief over te gaan tot een samenwerkingsverband tussen Brugse erfgoedinstellingen op het gebied van conservering en restauratie.

Kort hierna werd vanuit Erfgoedcel Brugge en de Brugse archiefsector en erfgoedbibliotheken met Syntra West contact opgenomen. Na vele verkennende gesprekken groeide hieruit het samenwerkingsverband CORES, het Competentiecentrum voor conservering en restauratie van boeken en archief. Het gaat om een gezamenlijk initiatief van zeven Brugse erfgoedpartners (het Rijksarchief en het Stadsarchief, de archiefdiensten van Bisdom en Grootseminarie, het OCMW-archief, Erfgoedcel en Openbare Bibliotheek), de vormingsinstelling Syntra West en de provincie West- en Oost-Vlaanderen, waarbij activiteiten rond restauratie en conservering van boeken en archief, onderzoek, opleiding en dienstverlening mede met de expertise van deze partners worden gebundeld ten gunste van de erfgoedsector.

Binnen Cores staat de opleiding van restauratievakman voor boeken en archief centraal. Het is een tweejarige dagopleiding waarvan het eerste jaar bestaat uit de modules ‘Handboekbinder’ en ‘Restauratievakman van papier’. De restauratievaklui opgeleid door Cores staan klaar om het brede middenveld van onze papieren erfgoedcollecties aan te pakken. Het platform omschrijft zijn missie als volgt: communicatie en netwerking, opleiding en tewerkstelling bevorderen en voorzien in eerstelijnszorg voorzien voor archiefstukken en boeken. De leden van het Competentieplatform ondersteunen de opleiding door het begeleiden en evalueren van de opleiding en door het ter beschikking stellen van eigen patrimonium in de opleidingsfase. Ze kunnen ook het restauratieatelier van Syntra West afhuren, waar een restaurator de hem/haar opgedragen werken kan uitvoeren. Verder worden ook initiatieven genomen om de vorming binnen de sector te stimuleren.

OPLEIDINGEN


Een uniek opleidingsaanbod!

Syntra West biedt de professionele opleiding 'Restauratievakman van boeken & archief' aan binnen een tweejarig modulair traject. Dit opleidingstraject bestaat uit een pakket praktijkgerichte modules waarbij de cursist de benodigde vakcompetenties verwerft. Wie slaagt in alle modules van de ondernemersopleiding, ontvangt een getuigschrift. Wie tevens de module in bedrijfsbeheer met vrucht beëindigt, verwerft een diploma. De getuigschriften en diploma's zijn officieel erkend door de Vlaamse Gemeenschap en worden afgeleverd door Syntra Vlaanderen.

Handboekbinder

Lees meer

Restauratievakman van papier

Lees meer

Restauratievakman van boeken en archief

Lees meer

VORMINGEN


Events


CORES SYMPOSIUM

Lees meer

CoresSymposium

Workshop-specialisaties


WORKSHOP HANDBOEKBINDER

Lees meer

CoresSymposium

Op maat


Meer en beter leren ondernemen, daar staan de opleidingscampussen van Syntra West voor. Syntra West biedt praktijkgerichte opleidingen in alle disciplines van de restauratiesector aan, zowel in dag- als avondonderwijs, in zes campussen verspreid over heel West-Vlaanderen. Onze no-nonsens vormingsaanpak staat ervoor garant dat je de kennis die je bij Syntra West opdoet, ook meteen professioneel en succesvol kunt toepassen. Maar heb je een specifieke kennisvraag of trek je liever de kaart van individueel leren of laten begeleiden? Alle klassikaal aangeboden opleidingen en vormingen kunnen standaard of gepersonaliseerd worden aangeboden aan particulieren en bedrijven. Je kan hierbij dus rekenen op maximale persoonlijke aandacht en een kennisgarantie die jou toelaat efficiënt en rendabel bij te leren op maat van jouw behoeften.
Voor meer informatie kan je ons via deze link steeds vrijblijvend contacteren.

SYMPOSIUM


Met dit symposium wenst CORES Brugge een tweejaarlijks platform te creëren voor kennisuitwisseling onder restauratoren boek en archief, in nauwe samenhang met collectiebeheerders en experten in papieren erfgoed. Dit symposium richt zich naar restaurateurs en collectiebeheerders en bij uitbreiding naar alle geïnteresseerden in (Brugs) papieren erfgoed.

Alle info over het symposium (sprekers, lezingen, workshops en collectiebezoeken ) en over hoe u kan inschrijven vindt u op de symposiumwebsite www.coressymposium.be

Foto's symposium 2016

AFGESTUDEERDEN
atelier Eeckhout

Martine Eeckhout

Atelier Eeckhout
 • Nieuwe Gentweg 2
 • 8000 BRUGGE
 • 050/68.34.29.
 • 0476/28.63.23
atelier k5

An Taveirne

Atelier K5
 • hendrik consciencestraat 7
 • 8020 Oostkamp
 • 0475/83.78.28.
 • 050/61.10.98.
Why Art BVBA
 • Europalaan 1 A/24
 • 8970 Poperinge
 • 0472/57.17.93
Restauratieatelier Dumarey

Nicole Dumarey

Restauratieatelier Dumarey
 • Stationsstraat 58
 • 8460 Oudenburg
 • 0497/90.19.42
Lias
 • Zuiddammestraat 15
 • 8730 Beernem
 • 050/37.63.16
Papier Foto-Atelier

Stijn Vanneste

Papier Foto-Atelier
 • Edgar Tinellaan 55
 • 8500 Kortrijk
 • 0487/ 274 736
Medo
 • Kortemarkstraat 70
 • 8820 Torhout
 • 051/58.18.54
 • 0498/15.62.86
Deckers – Rappé BVBA

Monique Rappé

Deckers – Rappé BVBA


 • Noordstraat 176
 • 8800 Roeselare
 • 051/22.07.42
 • 0496/63.93.23
Vandewalle Sil
 • Noord-Edestraat 44
 • 8450 Bredene
 • 0476/67.81.98
Aendenboom Jutta
 • Oude Heirbaan 22
 • 9860 Oosterzele/Scheldewindeke
 • 0485/548930

CONTACT


Heb je interesse voor onze opleidingen of ben je nog op zoek naar meer informatie? Contacteer dan vrijblijvend Evelyne Demey via een email of bel ons contact- en registratiecenter op het nummer 078/353 653 (tarief lokaal gesprek).
Het CORES-atelier is gelegen in het grafisch centrum van Syntra West campus Brugge en kan na afspraak met een cursusmedewerker worden bezocht.

078/353 653
(tarief lokaal gesprek)


CONTACTEER ONS


IN SAMENWERKING MET


Copyright © 2020 - Syntra West vzw